Organizacje

SOŁECTWO RASZÓWKA
59-307 RASZÓWKA
ul. MARCHLEWSKIEGO 2

Sołtysem jest Tadeusz Kosturek. Sołtys jako organ wykonawczy Zebrania Wiejskiego wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz bieżące sprawy dotyczące wsi i jej mieszkańców.

 

KLUB ROLNIKA W RASZÓWCE
59-307 RASZÓWKA
ul. KOLEJOWA 2

Klub Rolnika w Raszówce istnieje od 1980 roku. W klubie Rolnika odbywają się spotkania z rolnikami prowadzone przez Bank Spółdzielczy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubinie oraz spotkania zgłaszane przez inne instytucje związane z rolnictwem.
Spotkania, o których mowa wyżej odbywają się w miarę zapotrzebowań lub prowadzonych akcji np. walka ze szkodnikami roślin, walka ze szkodnikami pszczół oraz w miarę zapotrzebowania na informowanie ludności wiejskiej np. informowanie ludności wsi o korzyściach i obawach wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Klub Rolnika w Raszówce czynny jest w dostosowaniu do wyżej wymienionych potrzeb.

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
59-307 RASZÓWKA
ul. KOLEJOWA 4

Zostało zawiązane przez przedsiębiorcze kobiety z Raszówki i prowadzi bardzo aktywną działalność na rzecz wsi Raszówka. Przez Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowanych zostało wiele wieczorków i spotkań tanecznych. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zainicjowały wiele spotkań z różnymi organizacjami działającymi na rzecz wsi i kobiet. Odbyły się spotkania z przedstawicielką Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubinie oraz z przedstawicielkami Stowarzyszenia Demokratycznej Unii Kobiet (DUK). W efekcie tych spotkań chętne panie wstąpiły do Stowarzyszenia DUK.

 

FILIA SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO W LUBINIE
STOWARZYSZENIA "MUZYCZNA PRZYSZŁOŚĆ"

PRZY KLUBIE ROLNIKA W RASZÓWCE (w podwórku Przedszkola)
59-307 RASZÓWKA
ul. KOLEJOWA 2

Filia istnieje od 1994 roku i kształci młodzież i dzieci w klasie fortepianu w zakresie podstawowego wykształcenia muzycznego. Po jej ukończeniu można zdawać egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej II-go stopnia w Legnicy w celu uzyskania średniego wykształcenia muzycznego.
Zapisy dzieci i młodzieży do Filii Stowarzyszenia obywają się w każdym roku od miesiąca maja.
Wiele dzieci z Raszówki i pobliskich miejscowości zdobyło właśnie w tej Filii podstawowe wykształcenie muzyczne.
Zajęcia programowe odbywają się indywidualnie z każdym uczniem. Trwają w zależności od ustalenia z nauczycielem i w zależności od wniesionej opłaty 45 minut lub 1 godzinę zegarową.
Lekcje odbywają się w godzinach od 12:00 do godziny 18:00 i są tak rozplanowane, aby nie kolidowały z zajęciami szkolnymi.