SAMORZĄD WIEJSKI RASZÓWKI

Najważniejszym organem samorządu sołectwa jest Zebranie Wiejskie
Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym i tworzą go wszyscy stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.
Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

 

Przedstawicielami sołectwa Raszówka w samorządzie Gminy Lubin są:

RADNI
W kadencji na lata 2006-2010 są nimi:
Janina Doroszkiewicz
Bogdan Terefelko

 

Samorząd wiejski wsi Raszówka wybierany jest przez Zebranie Wiejskie.
W skład samorządu wiejskiego wchodzą:

SOŁTYS
W kadencji na lata 2007-2011 jest nim:
Tadeusz Kosturek

RADA SOŁECKA
W kadencji na lata 2007-2011 w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

  1. Teresa Rybińska - przewodnicząca
  2. Mieczysław Doroszkiewicz
  3. Zdzisław Korczak
  4. Włodzimierz Terefelko
  5. Tomasz Haber - sekretarz

SPOŁECZNA KOMISJA POJEDNAWCZA
Zebranie Wiejskie postanowiło w wyniku głosowania, że funkcję Społecznej Komisji Pojednawczej, w kadencji na lata 2003-2007, pełnić będzie Rada Sołecka.

 

 O Raszówce